தலைமைத்துவம்

.நா.வின் தலைமை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் முன்னாள் இயக்குனர் டாக்டர் மோனிகா ஷர்மா அவர்கள் உருவாக்கிய புதிய தலைமைத்துவ வெளிப்பாட்டு திட்டங்களுக்கான பொறுப்பு (Stewardship for New Emergence leadership programs) மூலம், குழந்தைகள், இளைஞர்கள், பெரியவர்கள் ஆகியோர் தங்களுக்கு உள்ளே இருக்கும் திறனை வெளிப்படுத்தவும், தங்கள் வாழ்க்கையிலும் சமூகங்களிலும் மாற்றத்தின் முகவர்களாக தங்களைக் காணவும் துணைபுரிகின்றனர். .

அவர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தை உருவாக்கவும், தங்கள் கிராமம் மற்றும் உலகின் பிரச்சினைகளுக்கு மதிப்பு அடிப்படையிலான நிலையான தீர்வுகளுக்கான திட்டங்களை வடிவமைக்கவும் ஆதரவு அளிக்கப்படுகிறது.

2018ஆம் ஆண்டில், ஸ்டீவர்ட்ஷிப் மற்றும் திரைப்படம் தயாரிக்கும் ஓராண்டு திட்டத்தை நாங்கள் செய்து முடித்தோம், அப்போது நம் குழந்தைகள் எதைப் பற்றி அக்கறை கொண்டுள்ளனர் என்பதையும், அவர்களின் வாழ்க்கையிலும் சமூகங்களிலும் என்ன மாற்றத்தைக் கொண்டுவர விரும்புகிறார்கள் என்பதையும் அடையாளம் கண்டோம்.

கழிவு மேலாண்மை குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல், தண்ணீரைச் சேமித்தல் மற்றும் மரங்களை பாதுகாத்தல், ஒரு நூலகத்தை உருவாக்குதல், விளையாட்டு, அமைதி மற்றும் நல்லிணக்கம், உடல்நலம் மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற பெரிய திட்டங்களை அவர்கள் கொண்டு வந்தனர்.

நம் குழந்தைகள் இப்போது புதிய தாமரை கற்றல் மையத்தை சுற்றியுள்ள தோட்டங்கள் மற்றும் விளையாட்டுப் பகுதிகளை வடிவமைத்து செயல்படுத்தும் செயலில் கூட்டாளிகளாக உள்ளனர், ஸ்டீவர்ட்ஷிப் அமைப்பைப் பயன்படுத்தி கற்றல் செயல் திட்டத்தில் பயன்படுத்துகின்றனர்.

leadership learning action

செயலில் கற்றல்

2018-2019ஆம் ஆண்டில், 18 இளைஞர் வழிநடத்துநர்கள் மற்றும் 40 குழந்தைகள் புதிய தலைமைத்துவ வெளிப்பாட்டு திட்டங்களுக்கான பொறுப்பு (Stewardship for New Emergence leadership programs) கலந்து கொண்டனர். அனைவருமே இப்போது வாராந்திர நடைமுறைக் குழுக்களில் உள்ளனர், அவர்களுக்கு அக்கறையுள்ள பிரிவுகளில் அவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள் மேலும் அவர்கள் ஒரு மாற்றத்தை வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார்கள்.

leadership learning action 2

இந்த வாழ்க்கையை மாற்றும் திட்டத்திற்கு வழிவகுத்த டாக்டர் மோனிகா ஷர்மா அவர்களுக்கு நாங்கள் மிகுந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சுய பிரதிபலிப்பு செயல்முறைகள், வடிவமைப்பு மற்றும் செயல்படுத்தல் கருவிகள் மற்றும் மதிப்பு அடிப்படையிலான செயல்முறைகளைப் பயிற்சி செய்வதற்கான கருவிகள் மூலம் உள் திறனை வளர்த்தல், செயல்பட முடியாத வடிவங்கள்/விதிமுறைகள் மற்றும் செயல்படுத்தல் மாற்றத்திற்கான மதிப்புகள் அடிப்படையிலான வடிவமைப்பை மாற்றுதல் ஆகியவை இத்திட்டத்தில் அடங்கும்.