விளையாட்டுக்குழு

playgroup 2

முன்பள்ளி திட்டம்

தாமரை 2 வகுப்பறைகள் மற்றும் வெளிப்புற பகுதிகளில், 36 முன்பள்ளி குழந்தைகள் (2 - 3 ஆண்டுகள்) முன்னேற்றமடைய ஒரு பாதுகாப்பான சூழலுக்கு நிதியளிக்கிறது. விளையாட்டுக்குழு (பிளேகுரூப்) 5 நாள், காலை 9 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை, செயல்பாட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் திட்டத்தை வழங்குகிறது, இது உதவிப் பள்ளியின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ளது.

playgroup 1

இந்தக் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் உதவிப் பள்ளியில் மேற்கொண்டு கல்வி கற்பதற்கான இடம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது – இது ஓர் ஆரோவில் கிராமப் பள்ளி ஆகும். இந்த வயது குழந்தைகளுக்கு விளையாட்டு அவசியம். எங்களிடம் செயல்பாடு மற்றும் விளையாட்டு அடிப்படையிலான கற்றல் திட்டம் உள்ளது, மேலும் சிறந்த மற்றும் அனைத்து மோட்டார் திறன் மேம்பாட்டுக்கு சிறப்பு முக்கியத்துவம் உள்ளது. வெளிப்புற மற்றும் உட்புற திட்டங்கள் குழந்தை பருவ வளர்ச்சியுடன் குழந்தைகளுக்கு ஆதரவளிக்கின்றன. பெற்றோருக்கு, குறிப்பாக தாய்மார்களுக்கு, அதிக சுதந்திரம் மற்றும் ஓய்வு நேரத்தை வழங்குகின்றன.

playgroup 3

ஒரு வலுவான அடிப்படை

ஒவ்வொரு செயலிலும் குறிப்பாக ஆடை அணிதல், கழிவறை செல்லுதல் போன்ற சுய பராமரிப்புகளுக்கு சுதந்திரம் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் தேவைப்படும்போது உதவி செய்யப்படுகிறது. கொள்கையளவில், தங்களால் இயன்றதைச் செய்ய குழந்தையை ஊக்குவிக்கிறோம். கூடுதலாக, ஸ்பைருலினாவுடன் (சுருள்பாசி) செறிவூட்டப்பட்ட ஊட்டச்சத்து தின்பண்டங்கள், ஜுஸ் வழங்கப்படுகிறது. ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் உயரம், எடை, சுகாதாரம் ஆகியவற்றிற்கான பதிவேட்டை பராமரிக்கின்றனர். இந்த ஆரம்பகால குழந்தைப் பருவத் திட்டம், அடுத்த ஆண்டு மழலையர் பள்ளிக்கு மிகவும் சவாலான சூழலுக்குள் நுழைய சில அடிப்படை மொழி வளர்ச்சி மற்றும் திறன்களைக் கொண்டு குழந்தைகளை தயார்படுத்தும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம், இது பள்ளிகளில் அதிகரித்து வரும் கோரிக்கைகளுக்கு ஒரு அடித்தளத்தை அளிக்கிறது, மேலும் நண்பர்களை பெற வழிவகுக்கிறது.

playgroup 4

குடும்பங்களுக்கு உதவுதல்

குழந்தைகள் "பள்ளிக்கு" செல்வதையும், தங்கள் நண்பர்களைச் சந்திப்பதையும், பொதுவாக வீட்டில் கிடைக்காத பொருட்களுடன் விளையாடுவதையும் குழந்தைகள் எதிர்நோக்குவதாக குடும்பங்கள் அடிக்கடி தெரிவிக்கின்றன. பலர், வீட்டில் மொழியைப் பயன்படுத்துவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தையும், புதிய சொற்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான உற்சாகத்தையும் தெரிவிக்கின்றனர், அத்தகைய வசதி குடும்பங்களுக்கு, குழந்தை பராமரிப்பிலிருந்து ஓய்வு அளிக்கிறது மற்றும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், ஒன்று அல்லது இரு பெற்றோர்களையும் வீட்டிற்கு வெளியே வேலை செய்ய விடுவிப்பதால், அவர்கள் வீட்டுக்கு மிகவும் தேவையான கூடுதல் வருமானத்தை வழங்குகிறது.

மல்லிகா, 3 ஆசிரியர்கள், ஒரு வெளிநாட்டு தன்னார்வலர் ஆகியோரால் விளையாட்டுக்குழு நிர்வகிக்கப்படுகிறது, மேலும் 2020 ஜூனில் ஒரு பிரகாசமான, புதிய கட்டிடத்திற்கு இடம் மாறுகின்றது.